Stichting Eigentijdse Verbindingen
Werkt met organisaties, gemeenten, (lokale) gemeenschappen en initiatiefnemers aan vraagstukken van organiseren. Hanteert een strategische netwerkbenadering en ontwikkelt concepten voor het (zelf)organiseren van organisatie-, stad-, buurt- en gebiedsontwikke-ling. Een belangrijk concept voor het faciliteren van organiseren is het netwerkprogramma. Zie leergang facilitators, publicaties, projecten.
Voor bewoners, ondernemers, onderzoekers, gemeente, politiek, professionals, kunstenaars, ontwerpers en anderen die betrokken zijn. Faciliteert het (zelf)organiseren van een wijk, dorp of stad rond een actueel maatschappelijk thema. Gaat uit van initiatiefkracht, maakt netwerken, kennis, mogelijkheden en praktijken zichtbaar en toegankelijk. Versterkt het eigen vermogen van een wijk of stad om vraagstukken aan te kunnen.
Steeds meer bedrijven en maatschappelijke organisaties noemen zich netwerkorganisatie. Maar hoe bouwen we een netwerkorganisatie op? En hoe houden we een netwerkorganisatie levend? Een netwerkorganisatie gaat over eigenheid (van de delen) en verbondenheid (van het gezamenlijk geheel). Met een netwerkprogramma kunnen we de opbouw van een netwerkorganisatie faciliteren.
Digitaal ondersteunen van het gesprek rond actuele thema's, bouwen aan initiatieven en netwerken, verzamelen kennis, onderzoeken mogelijkheden en ontmoeten praktijken.

Onderzoek met netwerkprogramma's

Faciliteren relaties tussen onderzoekers, onderwijs en samenleving in onderzoek
Netwerkprogramma's faciliteren de relaties tussen onderzoekers, onderwijs en samenleving. Bijvoorbeeld de relatie tussen lectoren, docenten, studenten en samenleving in onderzoek. Of het versterken van het onderzoekend vermogen van de samenleving (met Campus Orleon).
Een gemeentelijke netwerkstrategie voor regievoering gaat uit van de eigen kracht van de lokale gemeenschap en richt zich op het versterken van het zelforganiserend vermogen en het faciliteren van democratische processen in de samenleving.