Stichting Eigentijdse Verbindingen

Eigentijds Lokaal

Faciliteren van cooperatief organiseren
Het netwerkprogramma Eigentijds Lokaal faciliteert het cooperatief organiseren van een wijk, dorp of stad rond een actueel maatschappelijk thema. Het netwerkprogramma gaat uit van initiatiefkracht en ondersteunt het leggen van relaties, het organiseren van betrokkenheid, het verzamelen van informatie en het realiseren van praktijken. Een netwerkprogramma beschikt over instrumenten voor het onderzoekend bouwen aan netwerken en het verzamelen en zichtbaar maken van verhalen, kennis, mogelijkheden en praktijken. Het programma is gericht op het versterken van het eigen vermogen van een stad, wijk of dorp om vraagstukken aan te kunnen. Iedereen die betrokken is bij de lokale samenleving, zoals bewoners, ondernemers, onderzoekers, gemeente, politiek, professionals, kunstenaars, ontwerpers enzovoort kan op eigen wijze gebruik maken van het netwerkprogramma. Voor de interactie tussen al deze verschillende stemmen geeft het een gemeenschappelijke taal.

Digitaal platform
In 2015 is de stap genomen om het netwerkprogramma te combineren met een digitaal platform, waardoor de mogelijkheden om met netwerkprogramma's te werken enorm zijn uitgebreid. Betrokkenen kunnen zelf voorbeelden, verhalen, kennis en linken op het platform plaatsen en digitaal een netwerkanalyse en een onderzoekskring maken. Iedere stad, wijk of dorp organiseert zich op eigen wijze en met eigen mensen en mogelijkheden rond een actueel maatschappelijk thema. De kunst van cooperatief organiseren met een netwerkprogramma is dat zoveel mogelijk betrokkenheid wordt gegenereerd, zoveel mogelijk potentieel wordt benut en zoveel mogelijk kennis en mogelijkheden beschikbaar komen voor iedereen en zoveel mogelijk wordt geleerd van elkaar. Uitdaging is steeds: hoe ver kunnen we komen in het leggen van relaties!
Ontwerp
Het netwerkprogramma is een ontwerp van Anne-Marie Poorthuis (directeur Stichting Eigentijdse Verbindingen) die zich sinds begin jaren negentig bezig houdt met netwerkontwikkeling rond actuele thema's en vraagstukken van organiseren. Delen van het netwerkprogramma, zoals de netwerkanalyse voor initiatiefnemers en de themaverkenning worden door velen in het land gebruikt.publicatie de kracht van netwerkbenadering (2006) en 'netwerken in de veehouderij', een driejarig innovatie en onderzoeksprogramma vanuit Wageningen Universiteit (publicaties 2007).

Actueel
Actueel netwerkprogramma waar we nu aan werken
Samenleren van Samenleven in het GooiVoorbeelden
Voorbeelden van eerdere netwerkprogramma's zijn
Deventer: Deventer Duurzaam in Gesprek
Ede, Renkum, Rhenen, Wijk bij Duurstede en
Wageningen, Netwerkprogramma ivmjongeren
Rhenen Ondernemers voor Jongeren
Renkum Versterken van Buurtkracht
Remkum Opvoeden vanuit Eigen Kracht

Gemeentelijke netwerkstrategie voor regievoering
Op basis van het netwerkprogramma is een gemeentelijke netwerkstrategie voor regievoering ontwikkeld. Het ondersteunen van samen leven, samen werken, samen leren en samen wonen in de lokale samenleving verschuift steeds meer van zorgen voor naar zorgen dat. Dat gaf eerder een verschuiving van aanbodgericht naar vraaggericht en verschuift nu van vraaggericht naar versterken van het eigen vermogen van een lokale samenleving om vraagstukken aan te kunnen. Daardoor ontstaat steeds meer ruimte voor bewoners om zelf het stuur in handen te nemen, initiatieven te nemen en mogelijkheden af te stemmen.