Stichting Eigentijdse Verbindingen

Eigentijds Lokaal

Het netwerkprogramma Eigentijds Lokaal faciliteert het (zelf)organiseren van een wijk, dorp of stad rond een actueel maatschappelijk thema. Het netwerkprogramma gaat uit van initiatiefkracht, maakt netwerken, kennis, mogelijkheden en praktijken zichtbaar en toegankelijk en versterkt het eigen vermogen van een wijk of stad om vraagstukken aan te kunnen. Iedereen die betrokken is bij de lokale samenleving, zoals bewoners, ondernemers, onderzoekers, gemeente, politiek, professionals, kunstenaars, ontwerpers enzovoort kan op eigen wijze gebruik maken van het netwerkprogramma. Vanuit Eigentijdse Verbindingen werken we sinds 2006 met netwerkprogramma's voor de lokale samenleving.

Digitaal platform
In 2015 is de stap genomen om het netwerkprogramma te ondersteunen met een digitaal platform, waardoor de mogelijkheden om met netwerkprogramma's te werken enorm zijn uitgebreid. Zo is het digitale netwerkprogramma opgebouwd uit een aantal tools, waar betrokken deelnemers zelfstandig mee kunnen werken en die stappen van een netwerkprogramma ondersteunen. Verder worden alle opbrengsten van het netwerkprogramma via het digitale platform zichtbaar en toegankelijk gemaakt en geeft het digitale platform de mogelijkheid om netwerkprogramma's van verschillende dorpen, wijken of steden op thema met elkaar te verbinden. Iedere stad of wijk of dorp werkt op zijn eigen manier en met zijn eigen mensen en mogelijkheden, maar door het gebruik van hetzelfde digitale platform, de stappen van het netwerkprogramma (als raamwerk) en de (levende) netwerkstructuur die daarmee wordt gebouwd, is het eenvoudig om uit te wisselen en krachten te bundelen. Het eigen potentieel van verschillende dorpen, steden en wijken wordt daarmee breed zichtbaar en toegankelijk. Iedereen kan er uit blijven putten.
Het netwerkprogramma is een ontwerp van Anne-Marie Poorthuis (directeur Stichting Eigentijdse Verbindingen) die zich sinds begin jaren negentig bezig houdt met netwerkontwikkeling rond actuele thema's en vraagstukken van organiseren. Delen van het netwerkprogramma, zoals de netwerkanalyse voor initiatiefnemers en de themaverkenning worden door velen in het land gebruikt.

Actueel
Actueel netwerkprogramma waar we nu aan werken
Samenleren van Samenleven in het GooiVoorbeelden
Voorbeelden van eerdere netwerkprogramma's zijn
Deventer: Deventer Duurzaam in Gesprek
Ede, Renkum, Rhenen, Wijk bij Duurstede en
Wageningen, Netwerkprogramma ivmjongeren
Rhenen Ondernemers voor Jongeren
Renkum Versterken van Buurtkracht
Remkum Opvoeden vanuit Eigen Kracht

Gemeentelijke netwerkstrategie voor regievoering
Op basis van het netwerkprogramma is een gemeentelijke netwerkstrategie voor regievoering ontwikkeld. Het ondersteunen van samen leven, samen werken, samen leren en samen wonen in de lokale samenleving verschuift steeds meer van zorgen voor naar zorgen dat. Dat gaf eerder een verschuiving van aanbodgericht naar vraaggericht en verschuift nu van vraaggericht naar versterken van het eigen vermogen van een lokale samenleving om vraagstukken aan te kunnen. Daardoor ontstaat steeds meer ruimte voor bewoners om zelf het stuur in handen te nemen, initiatieven te nemen en mogelijkheden af te stemmen.