Stichting Eigentijdse Verbindingen

Gemeentelijke Netwerkstrategie voor regievoering

Gemeentelijke regievoering is een belangrijke opgave. De gerichtheid van gemeenten verschuift van aanbod naar vraag naar versterken van vermogen. Het gaat erom het zelforganiserend vermogen om vraagstukken aan te kunnen, te versterken.De inzet in een lokale gemeenschap vraagt zowel ondernemendheid en maatschappelijkheid als gemeenschappelijkheid en zelforganisatie. Ambitie is dat iedereen op eigen wijze bijdraagt.

Bewoners,ondernemers, ondersteunende professionals en overheid, iedereen die betrokken is bij de lokale gemeenschap maakt daar deel vanuit en vervult een rol. De regievoering rond actuele maatschappelijke thema's vraagt daarom van de gemeente om te acteren in een complex netwerk van relaties en verantwoordelijkheden, waarin veel partijen een rol spelen. Als regievoerder is de uitdaging om je rol zo veel mogelijk overbodig te maken door het zelforganiserend vermogen te erkennen en te versterken. Concreet betekent dat voor gemeenten dat ze zoeken hoe ze tot verantwoordelijkheidsverschuiving kunnen komen, de aandacht voor actuele maatschappelijke thema's kunnen faciliteren en kunnen aansluiten bij de eigen initiatiefkracht van de lokale gemeenschap.

Van 2012-2014 hebben we met de gemeente Renkum in drie fasen gewerkt aan respectievelijk een gemeentelijke netwerkstrategie voor regievoering, de ontwikkeling van de dorpsgemeenschap en een sociaal stelsel dat je steeds opnieuw opbouwt. Geinvesteerd is in een organisch samenspel tussen dorpsbewoners, ondernemers, maatschappelijke professionals en gemeente.

Daarnaast vraagt ook de interne organisatie van een maatschappelijke organisatie of een gemeentelijke organisatie aandacht. Als faciliterende schakel tussen maatschappelijke ambities en concrete praktijk moet je steeds meebewegen met de veranderende wereld en bouwen aan nieuwe verbindingen waar alles wat betrokken is, in past.

Dit is uitgewerkt in een drietal boekjes: