Stichting Eigentijdse Verbindingen

Leergang facilitators (digitale) netwerkprogramma

Neem voor informatie over leergangen, workshops en netwerkbijeenkomsten contact op met Eigentijdse Verbindingen.

Facilitators ondersteunen bij de start en de uitvoering van het netwerkprogramma. Een netwerkprogramma is een werkwijze én een digitaal hulpmiddel voor het (zelf)organiseren van ontwikkeling in een wijk, dorp, stad, organisatie en onderzoek.

Een facilitator heeft de volgende rollen:
 • Introductie netwerkorganiseren
 • Inrichten digitale netwerkprogramma rond het actuele thema
 • Trainen 'team' dat zich vormt rond het actuele thema en dat motor is voor het netwerkprogramma
 • Praktijkondersteuning 'team' gedurende het netwerkprogramma
 • Ondersteunen bij gebruik digitale netwerkprogramma
 • Faciliteren programmalijn, stappen en afronding netwerkprogramma
Met een netwerkprogramma brengen we periodiek het gesprek op gang rond een actueel thema, bouwen aan initiatieven en netwerken, verzamelen kennis, onderzoeken mogelijkheden en organiseren ontmoetingen. Het digitale netwerkprogramma (VioNet), in 2015 ontwikkeld, is opgebouwd uit een aantal tools waarmee betrokkenen zelfstandig kunnen werken en waarmee alle opbrengsten van het netwerkprogramma zichtbaar en toegankelijk worden gemaakt. Iedere initiatiefnemer kan er in eigen stad, wijk, organisatie of onderzoek rond een actueel thema op zijn eigen manier en met zijn eigen mensen en mogelijkheden kan werken. Het eigen potentieel van verschillende steden, wijken, organisaties en onderzoekers wordt breed zichtbaar en toegankelijk, is eenvoudig uit te wisselen of te bundelen en iedereen (van bewoner tot bestuurder) kan op eigen wijze uit de opbrengsten putten.

Opzet leergang
De leergang bestaat uit vier cursusdagdelen, een netwerkmultiloog en drie sessies individuele praktijkbegeleiding. De leergang wordt via open inschrijving en in company gegeven. Cursisten participeren gedurende de leergang in een actueel netwerkprogramma.

Cursusdagdelen leergang (dagdeel)
In vier cursusdagdelen leren de deelnemers:
 • Principes netwerkorganiseren
 • Stappen netwerkprogramma
 • De werking van het digitale netwerkprogramma met verschillende tools
 • Begeleiden teams die werken aan de uitvoering van het netwerkprogramma
 • Specialisatie Eigentijds Lokaal, Netwerkorganisatie in Bedrijf, Onderzoekend Bouwen
Netwerkmultiloog (hele dag)
Een netwerkmultiloog is een netwerkprogramma van een dag rond een actueel thema waarvoor breed belangstellenden worden uitgenodigd en de facilitators in opleiding het netwerkprogramma kunnen oefenen.

Individuele praktijkbegeleiding (anderhalf uur)
In drie sessies individuele praktijkbegeleiding wordt de facilitator gevolgd en ondersteund in de eigen praktijk van faciliteren van netwerkorganiseren met gebruik van het digitale netwerkprogramma.

Certificaat
Deelnemers die de leergang goed hebben doorlopen ontvangen een certificaat.
Facilitators die gecertificeerd willen blijven voor het digitale netwerkprogramma volgen jaarlijks de netwerkbijeenkomsten en de nascholingsdag voor facilitators.

Jaarlijkse nascholing en netwerk
Nascholingsdagdeel (samen met cursisten van eerdere leergangen). Hier worden de nieuwste ontwikkelingen rond het digitale netwerkprogramma en vraagstukken uit de praktijk doorgenomen.
Twee netwerkbijeenkomsten per jaar. Daarvoor worden ook klanten en andere geïnteresseerden uitgenodigd. Centraal staat de ontmoeting rond actuele thema's en de ontwikkeling in het werken met (digitale) netwerkprogramma's.
Specialisaties voor facilitators
Als facilitator kun je je specialiseren richting Eigentijds Lokaal, Onderzoekend Bouwen of Netwerkorganisatie in Bedrijf.

Eigentijds Lokaal
Het wordt steeds meer vanzelfsprekend dat een lokale gemeenschap zelf organiseert. Initiatieven komen op en initiatiefkracht wordt gestimuleerd. Maar hoe kom je nu van een persoonlijk initiatief tot een gedeeld thema en een gezamenlijke praktijk? Een (digitaal) netwerkprogramma is een eenvoudig hulpmiddel dat iedereen die betrokken is bij de lokale samenleving kan gebruiken zoals bewoners, ondernemers, onderzoekers, gemeenteambtenaren, politici, professionals, kunstenaars, ontwerpers en anderen. Het maakt niet uit waar het initiatief begint. De kunst is om het verder te brengen. Uitdaging voor bewoners is om zelforganiserend te zijn. Uitdaging voor gemeente en professionals is om het zelforganiserend vermogen om vraagstukken aan te kunnen te stimuleren en te faciliteren.

Onderzoekend bouwen
Onderzoek, onderwijs en samenleving zijn nauw met elkaar verbonden. Toch is het niet eenvoudig om de relaties te leggen en deze productief te maken. Kijken we naar Hogescholen dan zien we dat de samenwerking tussen onderzoekers, opleiders en studenten en samenleving niet altijd makkelijk van de grond komt. Een (digitaal) netwerkprogramma helpt om relaties te leggen en de verschillende vertrekpunten van onderzoekers, opleiders en studenten en samenleving bij elkaar te brengen in een gezamenlijk onderzoek rond een actueel thema. Uitdaging is om daarbij de verschillende vertrekpunten optimaal tot zijn recht te laten komen.

Netwerkorganisatie in Bedrijf
Steeds meer bedrijven en maatschappelijke organisaties noemen zich netwerkorganisatie. Maar hoe bouwen we een netwerkorganisatie op? En hoe houden we een netwerkorganisatie levend? Een (digitaal) netwerkprogramma helpt een (netwerk)organisatie levend houden door deze met alle ingredienten die er zijn steeds opnieuw op te bouwen. Een actueel thema is daarbij de gezamenlijke motor. Om een bedrijf op te bouwen of te vernieuwen kun je beginnen met 'het netwerkorganisatie zijn' zelf tot thema te maken en met het netwerkprogramma het gesprek daarover door het bedrijf heen te organiseren.