Stichting Eigentijdse Verbindingen

Cursus Cooperatief Organiseren met Netwerkprogramma's

Cooperatief Organiseren
Facilitators ondersteunen initiatiefnemers, bewoners, ambtenaren, ondernemers en professionals bij het cooperatief organiseren van actuele thema's in de samenleving. Cooperatief organiseren is meer dan alleen een rechtsvorm waarbij de leden mede-eigenaar zijn. Het gaat vooral om relaties leggen en betrokkenheid genereren. Facilitators doen dat met behulp van een netwerkprogramma en een digitale platform.
Een netwerkprogramma wordt ingezet om periodiek het gesprek op gang te brengen rond een actueel thema, initiatieven te stimuleren, netwerken te bouwen, kennis te verzamelen, mogelijkheden te onderzoeken en ontmoetingen te organiseren. Iedere initiatiefnemer kan in eigen stad, wijk of dorp op zijn eigen manier, met zijn eigen mensen en mogelijkheden aan de slag gaan met een actueel thema. Het eigen potentieel van verschillende steden, wijken, dorpen of organisaties wordt breed zichtbaar en toegankelijk. Iedereen (van bewoner tot bestuurder) kan op eigen wijze uit de opbrengsten putten.

Een facilitator heeft de volgende rollen:
 • Introductie cooperatief organiseren aan betrokkenen
 • Inrichten digitaal platform rond het actuele thema
 • Trainen 'team' dat zich vormt rond het actuele thema en dat motor is voor het netwerkprogramma
 • Praktijkondersteuning 'team' gedurende het netwerkprogramma
 • Helpdesk gebruik digitale platform
 • Faciliteren programmalijn, stappen en afronding netwerkprogramma
Opzet cursus
De cursus 'Cooperatief Organiseren met Netwerkprogramma's' is een cursus voor facilitators. De cursus bestaat uit 10 dagdelen. Daarnaast participeren de deelnemers gedurende de cursus in een actueel netwerkprogramma. De verschillende onderdelen van de cursus kunnen ook los van elkaar als modulen worden gevolgd. De deelnemers ontvangen een certificaat van Eigentijdse Verbindingen als ze de 10 dagdelen hebben gevolgd en daadwerkelijk een netwerkprogramma rond een actueel thema in praktijk hebben gebracht.

Brochure en inschrijfformulier
Brochure cursus facilitators
Inschrijfformulier en voorwaarden cursus facilitators

Voorbeelden
Netwerkprogramma Samenleren van Samenleven
Dorpsgesprek Lokale democratie

Lesprogramma:
 • Inleiding cooperatief organiseren actuele samenlevingsthema's (een dagdeel)
 • Introductie en stappen netwerkprogramma (tweemaal een dagdeel)
 • Introductie en inrichting digitaal platform (VioNet) (tweemaal een dagdeel)
 • Netwerkanalyse rond een eigen thema (eenmaal dagdeel)
 • Netwerkmultiloog (twee dagdelen aaneengesloten)
  Een netwerkmultiloog is als het ware een netwerkprogramma van een dag rond een actueel thema waarvoor breed belangstellenden worden uitgenodigd en de facilitators in opleiding het netwerkprogramma kunnen oefenen.
 • Individuele praktijkbegeleiding (drie keer 1,5 uur) In drie sessies individuele praktijkbegeleiding wordt de facilitator gevolgd en ondersteund in de eigen praktijk van faciliteren van cooperatief organiseren met gebruik van het netwerkprogramma en het digitale platform.
 • Netwerkbijeenkomst (jaarlijks een dagdeel) Een jaarlijkse netwerkbijeenkomst waarin de nieuwste ontwikkelingen in het cooperatief organiseren met netwerkprogramma's en het digitale platform, vraagstukken uit de praktijk, actuele thema's en ontmoeting.