Stichting Eigentijdse Verbindingen

Netwerkorganisatie in Bedrijf

Steeds meer bedrijven en maatschappelijke organisaties noemen zich netwerkorganisatie. Maar wat is een netwerkorganisatie? Hoe bouwen we aan een netwerkorganisatie? En hoe houden we een netwerkorganisatie levend?

Een netwerkorganisatie is een netwerk van organisaties of zelfstandige eenheden die zich vanuit een gezamenlijk vertrekpunt via netwerken verbinden aan een gezamenlijke praktijk en daarbij de eigen netwerken, kennis, mogelijkheden en voorbeelden toegankelijk en beschikbaar maken voor de netwerkorganisatie. Een gedeeld thema als vertrekpunt geeft ruimte om over verschillen, aandachtspunten en vraagstukken van de afzonderlijke organisaties of eenheden in gesprek te gaan. Een krachtige manier om als bedrijf samen met andere bedrijven te beginnen is het netwerkorganisatie-zijn zelf tot gemeenschappelijk thema te maken. Door met elkaar in gesprek te gaan rond het netwerkorganisatie-zijn en te onderzoeken wat er allemaal bij betrokken is, worden relaties gelegd en netwerken gebouwd, kennis gemeenschappelijk gemaakt, een mogelijkmakende omgeving gecreƫerd en komen nieuwe praktijken in beeld. Het opbouwen van een netwerkorganisatie is geen eenmalige activiteit. Een netwerkorganisatie bouwt zich steeds opnieuw op rond een actueel thema. Een actueel thema is een motor voor het netwerkorganiseren en door periodiek met een nieuw thema te starten blijft de netwerkorganisatie levend.
We kunnen een netwerkprogramma gebruiken om met bedrijven aan een netwerkorganisatie te bouwen of met initiatiefnemers een bedrijf op te bouwen. Met behulp van een netwerkprogramma brengen we gedurende een bepaalde periode het gesprek breed op gang, bouwen aan netwerken, zoeken initiatieven en voorbeelden, leggen verbanden, vinden mogelijkheden, maken alles rond het thema zichtbaar en toegankelijk en faciliteren daarmee de ontwikkeling van een netwerkorganisatie in bedrijf.