Stichting Eigentijdse Verbindingen

Werken met Netwerkprogramma's aan ontwikkeling

Zie ook de speciale netwerkprogrammawebsite
Een netwerkprogramma is een methode voor organisatie-, stad-, buurt- en gebiedsontwikkeling rond actuele thema's. Een actueel thema is een motor voor ontwikkeling. Het gaat erom gedurende een bepaalde periode het gesprek rond een thema breed op gang te brengen, te bouwen aan netwerken, initiatieven en voorbeelden te zoeken, verbanden te leggen, mogelijkheden te vinden en alles rond het thema zichtbaar en toegankelijk te maken.

Versterken vermogen om vraagstukken aan te kunnen
We starten een netwerkprogramma vanuit de initiatiefnemer die een team samenstelt om het programma te draaien. Het team bouwt vanuit het actuele thema aan een betrokken netwerk, een gemeenschappelijk bewustzijn, een mogelijkmakende omgeving en een werkende praktijk en versterkt het vermogen van een organisatie, stad, buurt of gebied om vraagstukken aan te kunnen en te kunnen inspelen op onverwachte situaties en ontwikkelingen.
Zie bijvoorbeeld de netwerkprogramma's ivmjongeren en het netwerkprogramma Deventer Duurzaam in Gesprek

Het gesprek
Het is bijzonder om het gesprek te organiseren rond een belangrijk actueel thema. Uitdaging is dat het thema het gesprek van de dag wordt en als een lopend vuurtje door organisatie, buurt, stad of gebied gaat. Tijdens het netwerkprogramma ontstaat als het ware een netwerk van gesprekken, die we aan elkaar knopen en zichtbaar maken. Het gaat om de diversiteit aan verhalen, voorbeelden en idee├źn.

Een netwerkprogramma gaat er van uit dat ieder mens iets te vertellen heeft en dat verschillende meningen naast elkaar kunnen bestaan. Ambitie is om met het netwerkprogramma een gesprekstraditie op gang te brengen rond thema's, waarbij het vanzelfsprekend wordt om elkaar te ontmoeten, met elkaar uit te wisselen en nieuwsgierig te zijn naar diversiteit.

Met behulp van een netwerkprogramma wordt een actueel thema een motor voor ontwikkeling. Het gesprek in organisatie, buurt, stad, of gebied draagt daarmee ook bij aan sociale cohesie, maatschappelijke vernieuwing en ondernemerschap.

Een werkende praktijk
Gewoonten, rituelen, vanzelfsprekendheden. In een werkende praktijk vallen ze niet op, maar zijn ze er gewoon. Iedereen kent wel de momenten dat dingen op hun plek vallen, dat alles ineens past. In hoeverre een praktijk werkt, blijft steeds weer een verrassing die verschijnt. Uitdaging is om je eigen voorbeeld te zijn en steeds weer het gezamenlijk vermogen te versterken om vraagstukken aan te kunnen.
Digitaal faciliteren netwerkprogramma's
Het digitale platform (VioNet) waarmee we netwerkprogramma's faciliteren is opgebouwd uit een aantal tools waar betrokkenen zelfstandig mee kunnen werken. Alle opbrengsten van het netwerkprogramma zijn digitaal zichtbaar en toegankelijk.

Het digitale platform geeft een levende netwerkstructuur waarmee iedere stad, wijk of organisatie op zijn eigen manier en met zijn eigen mensen en mogelijkheden kan werken. Het eigen potentieel van verschillende steden, wijken en organisaties wordt daarmee breed zichtbaar en toegankelijk, is eenvoudig om uit te wisselen of te bundelen en iedereen (van bewoner tot bestuurder) kan op eigen wijze uit de opbrengsten putten.

Stappen netwerkprogramma
  • Met een netwerkprogramma organiseer je de aandacht rond een thema.
  • Je begint met het benoemen van het thema, het vaststellen van de periode dat je aan het thema gaat werken en een eerste themaverkenning van wat er al is dat te maken heeft met het thema.
  • Vervolgens breng je het gesprek rond het thema breed op gang, bent nieuwsgierig, vertaalt het thema naar situaties van betrokkenen en nodigt iedereen uit om mee te praten. Je analyseert netwerken op zoek naar betrokkenheid, je gaat op zoek naar voorbeelden en initiatieven en je maakt mogelijkheden zichtbaar.
  • Ontmoetingsmomenten ondersteunen het gesprek rond het thema, brengen initiatieven en netwerken bij elkaar en maken kennis toegankelijk.
  • Je ontwerpt een netwerkprogrammalijn met ontmoetingsmomenten waarbij je ook gebruik maakt van bestaande activiteiten in organisatie, stad, buurt of gebied, zoals bijvoorbeeld een festiviteit, een studiedag of een markt.
  • Je maakt gebruik van een diversiteit aan media, zoals tentoonstelling, webcommunicatie, nieuwsbrief, om alles rond het thema zichtbaar te maken.
  • Je eindigt een netwerkprogramma met een manifestatiemoment waarmee je de gerichte aandacht voor het thema afrondt en manifesteert wat er is aan vermogen (betrokkenheid, bewustzijn, beschikbaarheid en bekwaamheid) om vraagstukken aan te kunnen.
  • Een thema is voor een organisatie, stad, buurt of gebied een motor voor ontwikkeling.
  • Door periodiek opnieuw te beginnen met een netwerkprogramma rond een actueel thema blijft de aandacht levend.
  • Vaak komt bij het afronden van een thema, weer een nieuw en actueel thema op.