Stichting Eigentijdse Verbindingen

Netwerkonderzoekend bouwen aan ontwikkeling

Inzet netwerkprogramma en digitaal platform bij onderzoek

Ordenen wat er is aan ingredienten, onderzoeken wat bouwstenen zijn, bouwen aan mogelijkheden en leren van ontwikkelingen in de praktijk. Netwerkprogramma en digitaal platform kunnen ingezet worden voor het onderzoekend bouwen aan een samenleving in ontwikkeling. Netwerkprogramma en digitaal platform kunnen helpen om de verschillende vertrekpunten van betrokken partijen tijdens een onderzoek bij elkaar te brengen of bijvoorbeeld de relatie tussen onderzoekers, opleiders, studenten en samenleving rond een actueel thema te faciliteren.
Versterken onderzoekend vermogen samenleving

Samen met Campus Orleon richt Eigentijdse Verbindingen zich op het versterken van het onderzoekend vermogen van de samenleving. Campus Orleon bouwt aan een netwerk van onderzoekers, biedt faciliteiten en ontwikkelt methodologie die het onderzoekend vermogen van de samenleving versterken. Eigentijdse Verbindingen investeert via netwerkprogramma´s in de onderzoekende samenleving.