Stichting Eigentijdse Verbindingen

Publicaties


Anne-Marie Poorthuis Raamwerk Big History en Kosmische Opvoeding en Onderwijs, 2016

     
Anne-Marie Poorthuis, Verkorte versie OvJ of volledige versie: Conceptontwikkeling met Ondernemers voor Jongeren als inspirerend voorbeeld Onderzoek in het kader van Ecologie Stedelijke Vernieuwing 2015
A.Poorthuis en G.Holzhaus, Nieuw Atlantis 2014-2018, een nieuwe kijk op leven aan de waddenkust, Onderzoek 2014
     
Anne-Marie Poorthuis, Gemeentelijke netwerkstrategie , Gemeente Renkum, 2012 en Recensie Rijnland weblog
Anne-Marie Poorthuis, Sociaal stelsel vanuit buurtkracht, Proeftuin decentralisaties, gemeente Renkum 2013
Rina Moorman ea, Ontwikkeling dorpsgemeenschap, Proeftuin decentralisaties Gemeente Renkum 2014
    
A.Poorthuis, Ondernemend en opbouwend werken met jongeren en omgeving, 2012
A.Poorthuis, Netwerkprogramma ivmjongeren, 2012
Eric van Berkel, student onderzoeker Op zoek naar 'ondernemendheid' in Rhenen, Onderzoek UvU 2012
    
Anne-Marie Poorthuis, Peter Putter, Daniel van Amersfoort, Organiseren netwerklerende school, Open Universiteit, 2012
Anne-Marie Poorthuis, Netwerklerende school, 2012
A.Poorthuis, Netwerkleren jongerenlesprogramma, 2012

Anne-Marie Poorthuis, Netwerkmultiloog en Netwerkprogramma, Eigentijdse Verbindingen, januari 2011
Anne-Marie Poorthuis, Voorbereiden van publieken Paper International Conference Towards Knowledge Democracy, Leiden, augustus 2009
Anne-Marie Poorthuis, Duaal leiderschap in beeld Netwerknieuws,Tijdschrift voor netwerkprofessionals en netwerkonderzoekers, 2005

Onderzoek netwerken in de veehouderij
L.Hoogerwerf en A.Poorthuis, Netwerktraditie in de veehouderij, Wageningen UR, 2007
B.W. Zaalmink, C.T. Smit, H.E. Wielinga, F.A. Geerling-Eiff, L. Hoogerwerf Netwerkgereedschap voor vrije actoren. Methoden en technieken voor het succesvol begeleiden van netwerken. Wageningen UR, 2007
H.E. Wielinga, B.W. Zaalmink, R.H.M. Bergevoet, F.A. Geerling-Eiff, H. Holster, L. Hoogerwerf, M. Vrolijk Netwerken met vrije actoren. Stimuleren van duurzame innovaties met Netwerken in de Veehouderij. Wageningen UR, 2007
English publications
Anne-Marie Poorthuis e.a., Framework Big History and Cosmic Education, 2016 paper Big History and Montessori sessions
Anne-Marie Poorthuis, Collective learning to handle self-organization, 2014 paper Big History
Anne-Marie PoorthuisRegarding relations. How to organize in relation with everything, 2012 paper Big History
Anne-Marie Poorthuis, Preparing Publics, Paper International Conference Towards Knowledge Democracy, Leiden, aug 2009
Anne-Marie Poorthuis en Lieke Hoogerwerf The Network Multilogue: A Chaos Approach to Organizational Design in: Journal of Organizational Change Management, Vol. 15 No 4, July 2002

Boeken (Nederlands)
      
A.Poorthuis, Bouwen aan netwerken in: Basisboek integrale veiligheid, Wouter Stol ea., Boom Lemma,Den Haag 2011
A.Poorthuis, Tussen potentieel en praktijk. Onderzoekend bouwen met het netwerk als ordeningsprincipe, in: ruimte(maken) voor onderzoekende professionaliteit. Onder redactie van G.Smid en E. Rouwette, Van Gorcum, 2009.
A.Poorthuis en L.Hoogerwerf, Deventer Duurzaam in Gesprek, 2008
A.Poorthuis (red), De kracht van netwerkbenadering, Van Gorcum, 2006
      
A.Poorthuis en L.Hoogerwerf Meebewegen met de veranderende wereld in: Inleiding Chaosdenken, Theorie en Praktijk, redactie Frans van Eijnatten, Anne-Marie Poorthuis en Jaap Peters, Uitgeverij van Gorcum BV, september 2002.
Anne-Marie Poorthuis, Lieke Hoogerwerf, Conny van der Bijl De aandacht voor het netwerk bij ondernemen en organiseren, Uitgeverij De Arend Kortenhoef, 2004
Anne-Marie Poorthuis Betrokken bij innovatieOnderzoek Universiteit Utrecht, augustus 2003
A.Poorthuis (red), Ketens en netwerken, zoektocht naar samenhang, Lemma, 2003

Anne-Marie Poorthuis en Lieke Hoogerwerf, Netwerkorganiseren als continue veranderingsstrategie, in: Veranderend ondernemen in de non-profitsector, Elsevier, januari 2003
Anne-Marie Poorthuis en Lieke Hoogerwerf, Leren organiseren met netwerkorganiseren in: Sioo facetten, Uitgeverij Lemma, januari 2003.
Anne-Marie Poorthuis en Lieke Hoogerwerf, Spelen met netwerkorganiseren in de netwerkmultiloog, in: 'Werkconferenties als ontmoetingsplaatsen voor verandering, redactie A. van den Berge en F. Wortelboer, Uitgeverij van Gorcum BV, april 2002.
Anne-Marie Poorthuis en Lieke Hoogerwerf, Netwerkmultiloog, de regels van het spel, Uitgeverij De Arend Kortenhoef, 2000