Stichting Eigentijdse Verbindingen

Stichting Eigentijdse VerbindingenDe Stichting Eigentijdse Verbindingen is in 2006 opgericht in Deventer door Anne-Marie Poorthuis en Lieke Hoogerwerf. Ambitie was om op basis van netwerkprincipes het organiseren van lokale gemeenschappen te ondersteunen. Voor 2006 werkten we alleen met bedrijven. We maakten ons zorgen over de manier waarop onze samenleving steeds meer werd bestuurd vanuit regels en er weinig ruimte en aandacht was voor eigen initiatiefkracht. Het potentieel van de samenleving werd niet benut.

Om het organiseren op basis van netwerkprincipes overdraagbaar te maken, hebben wij het netwerkprogramma ontwikkeld. Een netwerkprogramma voor het organiseren van dorps- en stadsgesprekken. Eerste thema waarvoor wij het netwerkprogramma hebben ingezet was 'Deventer Duurzaam in Gesprek' (publicatie).

Gedurende een jaar hebben wij breed het gesprek georganiseerd rond duurzaamheid in Deventer, alles opgezocht, uitgenodigd en zichtbaar gemaakt wat met duurzaamheid te maken heeft. Mensen, bedrijven, overheid en maatschappelijke organisaties met elkaar in contact gebracht, netwerken gebouwd en initiatieven gestimuleerd en verder gebracht. We hebben het netwerkprogramma afgerond met een publicatie en een grote manifestatie in de Lebuinuskerk waar we alles wat er dat jaar was gebeurd, verzameld, ontwikkeld en gebouwd, nogmaals hebben gepresenteerd. Ook hebben we de schakels zichtbaar gemaakt die dit thema verder kunnen brengen.

Vervolgens hebben we in diverse gemeenten met netwerkprogramma's gewerkt rond actuele maatschappelijke thema's, zoals in Ede, Wageningen, Rhenen, Wijk bij Duurstede en Renkum het netwerkprogramma ivmJongeren. In Rhenen heeft dit weer een vervolg gekregen in Ondernemers voor Jongeren.
     

Om het netwerkprogramma nog meer overdraagbaar te maken en toepasbaar voor de decentralisaties in het sociaal domein, hebben we samen met team samenleving van de gemeente Renkum een gemeentelijke netwerkstrategie voor regievoering ontwikkeld.

Daarna zijn we gestart met de leergang 'netwerkprogrammatisch werken', zodat we het leren werken op basis van netwerkprincipes aan anderen konden overdragen.

In 2015/2016 hebben we een digitaal platform gemaakt, dat het werken met netwerkprogramma's ondersteunt en nog meer zichtbaar maakt.

Cooperatief Organiseren van samenleven
Eigentijdse Verbindingen vraagt aandacht voor het organiseren van samenleven. Via cooperatief organiseren kunnen bewoners krachten bundelen rond initiatieven en actuele thema's om gezamenlijk praktijk te maken in interactie met gemeente, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Bewoners maken relaties duurzaam door ze te vernieuwen

Organiseren als een maatschappelijk vraagstuk
Deze tijd vraagt erom bewust met organiseren bezig zijn en het (zelf)organiserend vermogen van de mens om vraagstukken aan te kunnen, te versterken. Een van onze ambities is dat kinderen op de basisschool (netwerk)organiseren als vak krijgen.

Cooperatief organiseren met netwerkprogramma's
Eigentijdse Verbindingen faciliteert cooperatief organiseren met netwerkprogramma's en een digitaal platform (zie voorbeeld). Een netwerkprogramma verbindt verschillende cooperatieve werkwijzen tot een samenhangend programma. Alle concepten zijn vrij te gebruiken met bronvermelding en copyright. We hebben verschillende concepten ontwikkeld om met netwerkprogramma's te organiseren: Het netwerk als ordeningsprincipe
Zie animatie
ondernemen en organiseren vanuit netwerkprincipes

Kenmerkend voor Eigentijdse Verbindingen is de netwerkstrategische benadering van cooperatief organiseren. Ieder mens gaat vergezeld van netwerken. Een netwerk bestaat niet alleen uit mensen maar uit alles wat betrokken is (Bruno Latour ). De initiatief-netwerkanalyse is een belangrijk instrument om individueel en in groepen de netwerken rond een initiatief te analyseren en een basis te leggen voor ondernemen en organiseren.