Stichting Eigentijdse Verbindingen

Energietransitie in het Gooi

Lokaal en regionaal

energietransitie
vanuit gebruikersperspectief

Of je nu een initiatief, een organisatie, een platform, een lokale samenleving, je eigen leven of de hele wereld organiseert, de basisprincipes om relaties te leggen, verbanden te zien, je eigen rol te spelen en in samenhang te organiseren, blijven steeds hetzelfde. Zie publicaties.
Grote gebeurtenissen, vraagstukken, patronen en eigen levensfasen plaatsen en begrijpen binnen de totaliteit van ruimte en tijd .