Stichting Eigentijdse Verbindingen

Werkt met initiatiefnemers, platformen, (lokale) gemeenschappen, organisaties, ondernemers, gemeenten en onderzoekers. Hanteert een strategische netwerkbenadering en ontwikkelt concepten voor het (zelf)organiseren van ontwikkeling, het samenleren van samenleven en het onderzoekend bouwen. Zie publicaties.

De diversiteit op het gebied van nieuwe economie is groot. Dat is hoopvol. Ook de uitdaging om relaties te onderzoeken, te bouwen aan verbindingen en gemeenschappelijke grond te vinden. Dat begint met het verzamelen en zichtbaar maken van alles wat er al is aan voorbeelden, verhalen, kennis, initiatieven, onderzoeken.
Een momentopname van een levend en dynamisch netwerk waarin alles wat betrokken is zich steeds opnieuw ordent (ingredienten) en posities van betrokkenen kunnen verschuiven.

VioNet netwerkprogramma en digitaal platform faciliteert het gesprek rond actuele thema's, verzamelt materiaal, bouwt aan netwerken, stimuleert initiatieven, versterkt de omgeving en draagt zorg voor ontwikkeling.

Een universele benadering van onderwijs waarin we leren om zorg te dragen voor ontwikkeling van universum, mensheid, cultuur en onszelf. En leren om grote gebeurtenissen, vraagstukken, patronen en eigen levensfasen binnen de totaliteit van ruimte en tijd te plaatsen en te begrijpen. Basisvaardigheden hiervoor zijn waarnemen, onderzoeken, bouwen en leren.